Ekipa

Visoko zadovoljstvo strank koristi močna ekipa za pomoč strankam Kaiyou Bearing, od proizvodnje ležajev do dostave, veselimo se sodelovanja z vami za koristno situacijo.

JASNI CILJEVI

Ekipa Kaiyou kot celota ima skupen cilj. Člani učinkovite ekipe morajo imeti jasno orientacijo vlog in delitev dela v jasni organizacijski strukturi. Člani ekipe Kaiyou jasno razumejo svoj položaj in odgovornosti

VZAJEMNE SPOSOBNOSTI

Člani ekipe Kaiyou imajo osnovne veščine za doseganje skupnih ciljev in so sposobni dobro sodelovati

OBOJESTRANSKO ZAUPANJE

Medsebojno zaupanje je najbolj značilna lastnost uspešne ekipe

DOBRA KOMUNIKACIJA

Šele ko je med člani ekipe nemotena izmenjava informacij, se lahko prenašajo čustva članov, usklajuje se vedenje članov in ekipa lahko oblikuje kohezijo in bojno učinkovitost.

PRIMERNO VODSTVO

Vodja ekipe Kaiyou zagotavlja smernice in podporo celotni ekipi
Raznolikost naše ekipe in ogromni človeški viri, ki jih vsebuje, so sestavni del strateških virov blagovne znamke. Ekipa neguje kulturo blagovne znamke ter krepi entuziazem in predanost zaposlenih. Našim zaposlenim omogoča neutrudno, združeno, predano in predano delo. , zaradi česar je organizacija bolj živahna in ustvarjalna
Contact